Tips for laveste rente på forbrukslån

Det lønner seg å forstå hva kostnadene på et forbrukslån kan bli, og hvordan man selv kan gå frem for å redusere disse. Du kan få bedre rentetilbud på slike lån ved å selv foreta noen enkle grep. Lån til forbruk er gjerne noe man søker om når det haster å skaffe seg ekstra midler, men her som ellers betyr hastverk ofte lastverk. Bruker man noen ekstra minutter på å sondere terrenget, kan besparelsene bli svært kjærkomne for lommeboka.

Hva er kostnadene på et forbrukslån?

student-loan-calculator

Kostnadene på et usikret forbrukslån vil variere veldig, alt ettersom hvem som låner, hvor lånet kommer fra og hvor stort lånet er. De mest gunstige rentene får man på store lån fra de mest kjente bankene, mens smålånene koster mest. De nominelle rentene strekker seg fra rundt 6,5% i dagens marked, og kan komme opp i hele 20% eller verre (smålån kan bli dyrere). Vi skiller også mellom nominelle renter og effektive renter. De nominelle er den årlige rentesatsen, mens effektive renter tar med alle gebyrer. Derfor varierer de effektive rentene veldig i forhold til hvor stort låne er, og hvor lenge du betaler ned på lånet.

Slik fastsettes rentetilbudet

Rentene på et forbrukslån fastsettes etter en individuell vurdering av låntakerens betalingsevne. Til dette bruker bankene din kredittscore, som er sammensatt av diverse opplysninger som kredittopplysningsbyråene samler inn fra offentlig tilgjengelige registre. Kredittscoren baseres mest på faktorer som gjelden, inntekten og betalingshistorikken din. I tillegg er alder, bomønster, tilknytning til bedrifter og organisasjoner med på å gi en tallverdi, som altså sier noe om banken kan regne med at du klarer å gjøre opp for lånet eller ikke. Høy score gir deg bedre rentebetingelser enn lav score.

Hva betyr låneeksempelet som bankene oppgir?

Bankene er pålagte å oppgi et såkalt låneeksempel når de reklamerer for lånene sine. Dette ser du som regel skrevet med liten skrift, der det som oftest oppgis hva kostnadene kan bli for et lån av en viss størrelse (ofte 65 000 kroner), nedbetalt på fem år. Eksempelet skal vise effektive renter som inkluderer etableringsgebyr, samt hva totalkostnadene blir for akkurat dette lånet.

Låneeksempelet er gjennomsnittskostnadene bankens kunder har for akkurat den lånestørrelsen. Ofte er gjennomsnittsrenten på 14%-15% eller der omkring, mens laveste nominelle rente er kanskje nede i 7%. Forskjellen skyldes at lånetakerne har veldig store variasjoner i kredittscore, som danner grunnlaget for rentefastsettelsen. Dermed kan to personer som låner like mye i samme bank, ende opp med totalt forskjellige kostnader. Således sier ikke låneeksempelet noe nyttig for hver enkelt søker. Hva kostnadene blir til slutt, ser man først av lånetilbudet man mottar etter å ha sendt inn den uforpliktende søknaden.

Forbedring av kredittscoren gir bedre renter

Denne kredittscoren kan du påvirke på enkelte områder. Det viktigste er å være konsekvent med innbetaling av andre lån eller kreditter, unngå overtrekk på kontoer og betale regninger i tide. Er man sendrektig på disse områdene, vil det slå negativt ut på kredittscoren, og spesielt om sendrektigheten resulterer i inkassosaker eller betalingsanmerkninger. Slike saker må man kvitte seg med så snart det lar seg gjøre. Man bør også unngå verv og eierskap i firma eller organisasjoner som har dårlig betalingshistorikk. Det er også viktig å ha stabil inntekt. Store svingninger i det som havner på lønnskontoen, forteller banken at betalingsevnen er ustabil.

Søk sammen med samboeren

timthumb-two

Du øker sjansene for å få forbrukslån dersom du har en såkalt medlåner. En medlåner er en person du tar opp lån sammen med, og er en ordning med både fordeler og ulemper. Fordelene er at banken har bedre sikkerhet enn om én person låner, og du får dermed lettere lån. I tillegg vil du sannsynligvis få bedre rentebetingelser på et forbrukslån, av samme årsak (bedre sikkerhet for banken). Ulempene er at begge låntakere blir ansvarlige for tilbakebetalingen, så det gjelder å velge en medlåner man kan stole på. De fleste som låner på dette viset er derfor samboere eller ektefeller med felles økonomi i utgangspunktet. Når to låner sammen vil man også måtte avklare hvem som skal disponere pengene, og hvordan skattefradraget for renteutgiftene skal fordeles.

Søk om forbrukslån med sikkerhet

Et sikret lån utgjør en betydelig lavere risiko sett fra bankenes side. Derfor er for eksempel boliglån billigere enn forbrukslån, fordi banken kan fremtvinge et salg av det pantsatte objektet, og dermed få pengene sine tilbake. Det finnes noen få banker som tilbyr forbrukslån med sikkerhet, blant annet Bank2 og finansselskap som representeres av lånemeglere som MyCredit og Zen Banking. Sikkerheten som aksepteres hos disse er utelukkende bolig du eier selv, der lånegraden er under 75%-80%.

De nominelle rentene starter som regel på rundt 6% for sikrede forbrukslån, mens de dyreste rentene er på omtrent 10%-11%. Dette siste er ganske mye lavere enn for usikrede forbrukslån, der noen banker har renter helt opp mot 20%. Forskjellen er dog ikke like stor når det gjelder laveste nominelle rente (per i dag er laveste markedsrente på cirka 7% for usikrede lån), men for gjennomsnittskunden blir et sikret lån alltid betydelig rimeligere. Se også her for flere lån